A máme tú druhé kolo Open Cupu…

Na druhé kolo Open Cupu sa tento krát presunieme na východ Slovenska, do Vechca. Aj na na toto podujatie Vás všetkých srdečne pozývame.Tento druhý tohtoročný pretek vo Vechci sa koná 13.6. 2015 t.j. v
sobotu..Vstup do areálu je voľný už vo štvrtok a je možné aj vo štvrtok trénovať, kto bude mať záujem. Pretek odštartujeme v piatok voľnými tréningami, ktoré budú trvať od 8.00
do 19.00 hod.podľa tried. Tieto tréningy budú hradené vo výške 20,-eur pre všetky triedy, majiteľovi dráhy. Samotný pretek bude prebiehať podľa určeného časového harmonogramu v sobotu.

Časový harmonogram sobota 13. 6. 2015

od 7.00 – 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do preteku

8.00 – 8.10 …………… Baby 60
8.10 – 8.20 …………… Baby 50
8.20 – 8.30 …………… Junior 60 + Micro Max
8.30 – 8.40 …………… Honda + 100
8.40 – 8.50 …………… Rotax Junior
8.50 – 9.00 …………… Rotax Max + DD2
9.00 – 9.10 …………… KZ Master s + Senior
9.10 – 9.20 …………… KZ Junior


9.20 – 9.30 …………… Baby 60
9.30 – 9.40 …………… Baby 50
9.40 – 9.50 …………… Junior 60+ Micro Max
9.50 – 10.00…………… Honda + 100
10.00 – 10.10………….. Rotax Junior
10.10 – 10.20………….. Rotax Max + DD2
10.20 – 10.30………….. KZ Master s + Senior
10.30 – 10.40………….. KZ Junior

10.40 – 10.50……….. Baby 60
10.50 – 11.00……….. Baby50
11.00 – 11.10……….. Jun.60+Micro Max
11.10 – 11.20……….. Honda + 100
11.20 – 11.30……….. Rotax Junior
11.30 – 11.40……….. Rotax Max+DD2
11.40 – 11.50……….. KZ Mast.+ Senior
11.50 – 12.00……….. KZ Junior


12.00 – 12.15 …………..Rozprava


12.30 – meraný tréning (po 7 min.)
12.30 – 12.37 ………..Baby 60
12.37 – 12.44 ………..Baby 50
12.44 – 12.51…………Junior 60 + Micro Max
12.51 – 12.58…………Honda + 100
12.58 – 13.05…………Rotax Junior
13.05 – 13.12…………Rotax Max + DD2
13.12 – 13.19…………KZ Master s + Senior
13.19 – 13.26…………KZ Junior


13.30 –štart prvých jázd
13.30 – 13.40…………Baby 60……………………… 8 kôl
13.40 – 13.50…………Baby 50……………………… 8 kôl
13.50 – 14.00…………Junior 60 + Micro Max………….10 kôl
14.00 – 14.15…………Honda + 100…………………..15 kôl
14.15 – 14.30…………Rotax Junior………………….15 kôl
14.30 – 14.45…………Rotax Max + DD2……………….15 kôl
14.45 – 15.00…………KZ Master s + Senior…………..13 kôl
15.00 – 15.20…………KZ Junior…………………….15 kôl


15.20 – štart druhých jázd
15.20 – 15.30…………Baby 60…………………….. 8 kôl
15.30 – 15.40…………Baby 50…………………….. 8 kôl
15.40 – 15.50…………Junior 60 + Micro Max…………10 kôl
15.50 – 16.05…………Honda + 100………………….15 kôl
16.05 – 16.20…………Rotax Junior…………………15 kôl
16.20 – 16.35…………Rotax Max + DD2………………15 kôl
16.35 – 16.50…………KZ Master s + Senior………….13 kôl
16.50 – 17.10…………KZ Junior……………………15 kôl


17.30 – vyhodnotenie

You may also like...