Tretie kolo Open Cupu

Po dlhšej pauzičke  Vás všetkých srdečne pozývame do Trebatíc, na tretie kolo Open Cupu .Tento tretí pretek sa koná 25.7. 2015 t.j. v sobotu..od 8.00 hod. Počasie je vybavené, takže by sme si mali užiť pekný víkend. Vstup do areálu je voľný a je možné trénovať hociktorý deň do 19.00 pre tých, čo budú mať záujem.
Pretek odštartujeme v piatok voľnými tréningami, ktoré budú trvať od 8.00 do 19.00 hod. podľa tried. Piatkový tréning bude hradený organizátorovi Open Cupu a to následovne: Baby 50 -20,-eur, Baby 60, Junior 60 a Micro Max – 25,-eur a všetky ostatné triedy 30,-eur.Časový harmonogram na piatok bude upravený podľa počtu motokár a daných tried.Približne to vychádza tak, ako sme zvyknutý aj z predošlých pretekov,že triedy budú rozdelené v celej hodine od 0 do 10 min. od Baby50-ky, potom Baby 60,Junior 60 a Micro Max od 10 do 22min., od 22 do 34 min. Honda +Rok + 100, od 34 do 46 min.Rotax Max+ DD2+Junior a od 46 do 60 min. všetky KZ -ka. Ak by bolo menej jazdcov, tak sa časový harmonogram upraví na 15 min intervaly a 4 časti.
Na piatok podvečer, organizátor Open Cupu pre Vás všetkých účastníkov pripravil menšie občerstvenie, takže smäd uhasíme vychladeným pivkom a kofolou a hlad zasa niečím chutným.

Samotný pretek bude prebiehať podľa určeného časového harmonogramu v sobotu:

Časový harmonogram sobota 25. 7. 2015
—————————————
od 7.00 – 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do preteku.
————————————————————————–
8.00 – 8.10 …………… Baby 60
8.10 – 8.20 …………… Baby 50
8.20 – 8.30 …………… Junior 60 + Micro Max
8.30 – 8.40 …………… Honda + 100
8.40 – 8.50 …………… Rotax Junior
8.50 – 9.00 …………… Rotax Max + DD2
9.00 – 9.10 …………… KZ Master s + Senior
9.10 – 9.20 …………… KZ Junior
———————————————————————————————————————–
9.20 – 9.30 …………… Baby 60                                            10.40 – 10.50……….. Baby 60
9.30 – 9.40 …………… Baby 50                                            10.50 – 11.00……….. Baby50
9.40 – 9.50 …………… Junior 60+ Micro Max                               11.00 – 11.10……….. Jun.60+Micro Max
9.50 – 10.00…………… Honda + 100                                        11.10 – 11.20……….. Honda + 100
10.00 – 10.10………….. Rotax Junior                                       11.20 – 11.30……….. Rotax Junior
10.10 – 10.20………….. Rotax Max + DD2                                    11.30 – 11.40……….. Rotax Max+DD2
10.20 – 10.30………….. KZ Master s + Senior                               11.40 – 11.50……….. KZ Mast.+ Senior
10.30 – 10.40………….. KZ Junior                                          11.50 – 12.00……….. KZ Junior
————————————————————————————————————————
12.00 – 12.15 …………..Rozprava
————————————————————————————————————————
12.30 – meraný tréning /po 7min./
12.30 – 12.37 ………..Baby 60
12.37 – 12.44 ………..Baby 50
12.44 – 12.51…………Junior 60 + Micro Max
12.51 – 12.58…………Honda + 100
12.58 – 13.05…………Rotax Junior
13.05 – 13.12…………Rotax Max + DD2
13.12 – 13.19…………KZ Master s + Senior
13.19 – 13.26…………KZ Junior
13.30 –štart prvých jázd
13.30 – 13.40…………Baby 60……………………… 8 kôl
13.40 – 13.50…………Baby 50……………………… 8 kôl
13.50 – 14.00…………Junior 60 + Micro Max………….10 kôl
14.00 – 14.15…………Honda + 100…………………..15 kôl
14.15 – 14.30…………Rotax Junior………………….15 kôl
14.30 – 14.45…………Rotax Max + DD2……………….15 kôl
14.45 – 15.00…………KZ Master s + Senior…………..13 kôl
15.00 – 15.20…………KZ Junior…………………….15 kôl
15.20 – štart druhých jázd
15.20 – 15.30…………Baby 60…………………….. 8 kôl
15.30 – 15.40…………Baby 50…………………….. 8 kôl
15.40 – 15.50…………Junior 60 + Micro Max…………10 kôl
15.50 – 16.05…………Honda + 100………………….15 kôl
16.05 – 16.20…………Rotax Junior…………………15 kôl
16.20 – 16.35…………Rotax Max + DD2………………15 kôl
16.35 – 16.50…………KZ Master s + Senior………….13 kôl
16.50 – 17.10…………KZ Junior……………………15 kôl
————————————————————————————————————————
17.30 – vyhodnotenie

Štartovné na samotný pretek /t.j.sobota/ je následovné: Baby
50 – 30,-eur a všetky ostatné triedy 40,-eur.Toto štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 10.00 hod.!!!!!!!! Na tento pretek sú vypísané tieto triedy: Baby 50, Baby 60, Junior 60, Rotax Micro Max, Honda 390, trieda 100, Rotax Max Junior, Rotax Max, Rotax DD2, KZ Senior, KZ Master“s a KZ Junior.. Žiadam všetkých pretekárov,ktorým už skončila platnosť potvrdenia od lekára, aby si nezabudli priniesť nové a odovzdať ho pri platení štartovného….!!!!! V sobotu od 7.00hod. bude prebiehať technické preberanie motokár a prihlasovanie do preteku. Už sa na Vás všetkých veľmi teším.

S pozdravom Róbert Chudý.

You may also like...