Zvláštne ustanovenie k 1. preteku – Bruck and der Leitha

SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2019

1. Deň a miesto konania pretekov: 13.4.019 – Bruck an der Leitha
2. Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.
3. Charaktristika trate: Varianta č.1, dĺžka trate: 1120m, šírka: 8-12m
4. Prihlašky do preteku: EVA EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS), alebo priamo na mieste konanie pretekov
5. Časový harmonogram: viz. tabuľku nižšie
6. Štartovné na pretek: Baby 50 …………. 50,-
Ostatné triedy … 60,-
7. Ocenenie pretekárov: v triede Baby 50 budú ocenený všetci
v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto
8. Ostatné informácie: Benzín – na tento pretek nie je určená benzínová pumpa, ale je odporúčaná obchodná sieť benzínových púmp.
9. Riaditeľstvo pretekov: riaditeľ pretekov: Róbert Chudý
tajomník pretekov: Ing. David Čužna
10. Delegovaný činovníci: športový komisár: Tímea Glossová
technický komisári: Boris Šutovský, Dušan Navrkal
časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

 

Časový harmonogram 13. 04.2019 – Bruck an der Leitha

od 7.30 – 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do pretekov

————————————————————————————-
8.00 – 8.10 …………… Triedy 60
8.10 – 8.20 …………… Baby 50
8.20 – 8.30 …………… Micro Max
8.30 – 8.40 …………… Rotax Junior
8.40 – 8.50 …………… Rotax Max
8.50 – 9.00 …………… Rotax Max DD2
9.00 – 9.10 …………… KZ Senior
9.10 – 9.20 …………… KZ Master“s + Junior
9.20 – 9.30 …………… Triedy 60
9.30 – 9.40 …………….Baby 50
9.40 – 9.50 …………….Micro Max
9.50 – 10.00……………Rotax Junior
10.00 – 10.10………….Rotax Max
10.10 – 10.20………… Rotax Max DD2
10.20 – 10.30………… KZ Senior
10.30 – 10.40………… KZ Master“s + Junior
10.40 – 10.50………………Triedy 60
10.50 – 11.00………………Baby 50
11.00 – 11.10………………Micro Max
11.10 – 11.20………………Rotax Junior
11.20 – 11.30………………Rotax Max
11.30 – 11.40………………Rotax Max DD2
11.40 – 11.50………………KZ Senior
11.50 – 12.00………………KZ Master“s+KZ Junior
————————————————————————————-
12.00 – 12.20 ………….. Rozprava
12.20 – 13.00 …………. Prestávka
————————————————————————————-
13.00 – meraný tréning /po 7min./
13.00 – 13.07 ………..Triedy 60
13.07 – 13.14 ………..Baby 50
13.14 – 13.21…………Micro Max
13.21 – 13.28…………Rotax Junior
13.28 – 13.35…………Rotax Max
13.35 – 13.42…………Rotax Max DD2
13.42 – 13.49…………KZ Senior
13.49 – 13.56…………KZ Master“s +Junior
————————————————————————————-
14.00 – štart prvých jázd
14.00 – 14.15…………Triedy 60………………………………………………….10 kôl
14.15 – 14.30…………Baby 50……………………………………………………. 8 kôl
14.30 – 14.45…………Micro Max ……………………………………………….10 kôl
14.45 – 15.00…………Rotax Junior……………………………………………..15 kôl
15.00 – 15.15…………Rotax Max………………………………………………..15 kôl
15.15 – 15.30…………Rotax Max DD2…………………………………………15 kôl
15.30 – 15.45…………KZ Senior………………………………………………….13 kôl
15.45 – 16.00…………KZ Master“s + Junior………………………………….13 kôl
16.00 – štart druhých jázd
16.00 – 16.15…………Triedy 60…………………………………………………. 10kôl
16.15 – 16.30…………Baby 50……………………………………………………. 8 kôl
16.30 – 16.45…………Micro Max ……………………………………………….10 kôl
16.45 – 17.00…………Rotax Junior……………………………………………..15 kôl
17.00 – 17.15…………Rotax Max………………………………………………..15 kôl
17.15 – 17:30…………Rotax Max DD2…………………………………………15 kôl
17.30 – 17.45…………KZ Senior………………………………………………….13 kôl
17.45 – 18.00…………KZ Master“s + Junior………………………………….13 kôl
————————————————————————————-
18.30 – vyhodnotenie

You may also like...