Zvláštne ustanovenie k 3. preteku – Vechec

SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2019

1. Deň a miesto konania pretekov: 15.6.2019 – Vechec
2. Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.
3. Charaktristika trate: V protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 800m, šírka: 5-8m
4. Prihlašky do preteku: ROTAX EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS) a to najneskôr do 13.6.2019, alebo priamo na mieste konania pretekov s navýšením štartovného podľa pravidiel SKP pre rok 2019.
5. Časový harmonogram: viz. tabuľku nižšie
6. a) Štartovné na pretek: Baby 50 …………. 40,-
Ostatné triedy … 50,-
6. b) Piatkový tréning: Hradí sa majiteľovi trate
7. Ocenenie pretekárov: v triede Baby 50 budú ocenený všetci
v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto, okrem Licencovaných kat.
8. Ostatné informácie: Benzín – na tento pretek je určená čerpacia stanica Slovnaft Prešovská 534/34, 093 03 Vranov nad Topľou, stojan č.3 a to benzín EVO 95 a EVO Plus 100
Pre triedu Rotax Micro Max je pevne stanovený prevod 15/85!
9. Riaditeľstvo pretekov: riaditeľ pretekov: Róbert Chudý
tajomník pretekov: Ing. David Čužna
10. Delegovaný činovníci: športový komisár: Tímea Glossová
technický komisár: Boris Šutovský
časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

 

Časový harmonogram 15.06.2019 – Vechec

od 7.30 – 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do pretekov

————————————————————————————-
8.00 – 8.10 …………… Triedy 60
8.10 – 8.20 …………… Baby 50
8.20 – 8.30 …………… Rotax Micro Max
8.30 – 8.40 …………… Honda 390 + Rotax DD2
8.40 – 8.50 …………… Rotax Junior
8.50 – 9.00 …………… Rotax Max
9.00 – 9.10 …………… KZ Senior
9.10 – 9.20 …………… KZ Master“s + Junior
9.20 – 9.30 …………… Triedy 60
9.30 – 9.40 …………….Baby 50
9.40 – 9.50 …………….Rotax Micro Max
9.50 – 10.00……………Honda 390 + Rotax DD2
10.00 – 10.10………….Rotax Junior
10.10 – 10.20………… Rotax Max
10.20 – 10.30………… KZ Senior
10.30 – 10.40………… KZ Master“s + Junior
10.40 – 10.50………………Triedy 60
10.50 – 11.00………………Baby 50
11.00 – 11.10………………Rotax Micro Max
11.10 – 11.20………………Honda 390 + Rotax DD2
11.20 – 11.30………………Rotax Junior
11.30 – 11.40………………Rotax Max
11.40 – 11.50………………KZ Senior
11.50 – 12.00………………KZ Master“s+KZ Junior
————————————————————————————-
12.00 – 12.20 ………….. Rozprava
12.20 – 13.00 …………. Prestávka
————————————————————————————-
13.00 – meraný tréning /po 7min./
13.00 – 13.07 ………..Triedy 60
13.09 – 13.16 ………..Baby 50
13.18 – 13.25…………Rotax Micro Max
13.27 – 13.34…………Honda 390 + Rotax DD2
13.36 – 13.43…………Rotax Junior
13.45 – 13.52…………Rotax Max
13.54 – 14.01…………KZ Senior
14.03 – 14.10…………KZ Master“s +Junior
————————————————————————————-
14.15 – štart prvých jázd
14.15 – 14.30…………Triedy 60……………………………………………10 kôl
14.30 – 14.45…………Baby 50…………………………………………….. 8 kôl
14.45 – 15.00…………Rotax Micro Max ……………………………………..10 kôl
15.00 – 15.15…………Honda 390 + Rotax DD2…………………………………10 kôl
15.15 – 15.30…………Rotax Junior…………………………………………15 kôl
15.30 – 15.45…………Rotax Max …………………………………………..15 kôl
15.45 – 16.00…………KZ Senior……………………………………………10 kôl
16.00 – 16.15…………KZ Master“s + Junior………………………………….13 kôl
————————————————————————————-
16.15 – štart druhých jázd
16.15 – 16.30…………Triedy 60……………………………………………10kôl
16.30 – 16.45…………Baby 50…………………………………………….. 8 kôl
16.45 – 16.00…………Rotax Micro Max ……………………………………..10 kôl
17.00 – 17.15…………Honda 390 + Rotax DD2…………………………………10 kôl
17.15 – 17.30…………Rotax Junior…………………………………………15 kôl
17.30 – 17:45…………Rotax Max …………………………………………..15 kôl
17.45 – 17.00…………KZ Senior……………………………………………10 kôl
18.00 – 18.15…………KZ Master“s + Junior………………………………….13 kôl
————————————————————————————-
18.45 – vyhodnotenie

You may also like...