Zvláštne ustanovenie k 6. preteku – Trebatice

SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2019

1. Deň a miesto konania pretekov: 14.9.2019 – Trebatice
2. Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.
3. Charaktristika trate: V protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 890m, šírka: 6-10m
4. Prihlašky do preteku: ROTAX EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS) a to najneskôr do 10.9.2019, alebo priamo na mieste konania pretekov s navýšením štartovného podľa pravidiel SKP pre rok 2019.
5. Časový harmonogram: viz. tabuľku nižšie
6. a) Štartovné na pretek: Baby 50 …………. 40,-
Ostatné triedy … 50,-
6. b) Piatkový tréning: Hradí sa organizátorovi SKP v sume 20,- deň pre triedu Baby 50 a 30,- deň pre všetky ostatné triedy.
7. Ocenenie pretekárov: v triede Baby 50 budú ocenený všetci
v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto, okrem Licencovaných kat.
8. Ostatné informácie: Benzín – na tento pretek je určená čerpacia stanica SLOVNAFT, Vrbovská cesta, Piešťany – pri Tescu, stojan č. 3 a 4 pre benzín EVO Plus 100 a EVO 95.
9. Riaditeľstvo pretekov: riaditeľ pretekov: Róbert Chudý
Zástupca riaditeľa pretekov: Ing. David Čužna
10. Delegovaný činovníci: športový komisár: Tímea Glossová
technický komisár: Boris Šutovský
časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

 

Časový harmonogram 14.9.2019 – Trebatice

od 7.30 – 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do pretekov

————————————————————————————-
8.00 – 8.10 …………… Triedy 60
8.10 – 8.20 …………… Baby 50
8.20 – 8.30 …………… Rotax Micro Max
8.30 – 8.40 …………… Honda 390 + Rotax DD2
8.40 – 8.50 …………… Rotax Junior
8.50 – 9.00 …………… Rotax Max
9.00 – 9.10 …………… KZ Senior
9.10 – 9.20 …………… KZ Master“s + Junior
9.20 – 9.30 …………… Triedy 60
9.30 – 9.40 …………… Baby 50
9.40 – 9.50 …………… Rotax Micro Max
9.50 – 10.00 ………….. Honda 390 + Rotax DD2
10.00 – 10.10 …………. Rotax Junior
10.10 – 10.20 …………. Rotax Max
10.20 – 10.30 …………. KZ Senior
10.30 – 10.40 …………. KZ Master“s + Junior
10.40 – 10.50 …………. Triedy 60
10.50 – 11.00 …………. Baby 50
11.00 – 11.10 …………. Rotax Micro Max
11.10 – 11.20 …………. Honda 390 + Rotax DD2
11.20 – 11.30 …………. Rotax Junior
11.30 – 11.40 …………. Rotax Max
11.40 – 11.50 …………. KZ Senior
11.50 – 12.00 …………. KZ Master“s+KZ Junior
————————————————————————————-
12.00 – 12.20 …………. Rozprava
12.20 – 13.00 …………. Prestávka
————————————————————————————-
13.00 – meraný tréning /po 7min./
13.00 – 13.07 ……….. Triedy 60
13.09 – 13.16 ……….. Baby 50
13.18 – 13.25 ……….. Rotax Micro Max
13.27 – 13.34 ……….. Honda 390 + Rotax DD2
13.36 – 13.43 ……….. Rotax Junior
13.45 – 13.52 ……….. Rotax Max
13.54 – 14.01 ……….. KZ Senior
14.03 – 14.10 ……….. KZ Master“s +Junior
————————————————————————————-
14.15 – štart prvých jázd
14.15 – 14.30 ………. Triedy 60 …………………………………………. 10 kôl
14.30 – 14.45 ………. Baby 50 …………………………………………… 8 kôl
14.45 – 15.00 ………. Rotax Micro Max ……………………………………. 10 kôl
15.00 – 15.15 ………. Honda 390 + Rotax DD2 ………………………………. 10 kôl
15.15 – 15.30 ………. Rotax Junior ………………………………………. 13 kôl
15.30 – 15.45 ………. Rotax Max …………………………………………. 13 kôl
15.45 – 16.00 ………. KZ Senior …………………………………………. 10 kôl
16.00 – 16.15 ………. KZ Master“s + Junior ……………………………….. 13 kôl
————————————————————————————-
16.15 – štart druhých jázd
16.15 – 16.30 ………. Triedy 60 …………………………………………. 10 kôl
16.30 – 16.45 ………. Baby 50 …………………………………………… 8 kôl
16.45 – 16.00 ………. Rotax Micro Max ……………………………………. 10 kôl
17.00 – 17.15 ………. Honda 390 + Rotax DD2 ………………………………. 10 kôl
17.15 – 17.30 ………. Rotax Junior ………………………………………. 13 kôl
17.30 – 17:45 ………. Rotax Max …………………………………………. 13 kôl
17.45 – 17.00 ………. KZ Senior …………………………………………. 10 kôl
18.00 – 18.15 ………. KZ Master“s + Junior ……………………………….. 13 kôl
————————————————————————————-
18.45 – vyhodnotenie

You may also like...