Zvláštne ustanovenie k 7. preteku – Orechová Potôň

SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2019

1. Deň a miesto konania pretekov: 12-13.10.2019 – Orechová Potôň
2. Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.
3. Charaktristika trate: V protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 1172m, šírka: 7-10m
4. Prihlašky do preteku: ROTAX EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS) a to najneskôr do 7.10.2019, alebo priamo na mieste konania pretekov s navýšením štartovného podľa pravidiel SKP pre rok 2019.
5. Časový harmonogram: viz. tabuľku nižšie
6. Štartovné na pretek: Baby 50 …………. 80,- / 2 dni
Ostatné triedy … 100,- / 2 dni
7. Ocenenie pretekárov: v triede Baby 50 budú ocenený všetci
v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto, okrem Licencovaných kat.
8. Ostatné informácie: Benzín – na tento pretek je určená čerpacia stanica SLOVAKIA RING, umiestnená priamo vo veľkom paddocku okruhu SLOVAKIA RING. Platba za pohonné hmoty je možná priamo na čerpacom stojane kreditnou kartou.

Pri platbe štartovného organizátorovi SKP bude treba zaplatiť aj poplatok za elektrinu/ karavan.

Paddock je určený iba pre servisnú techniku, stany a karavany. Civilné autá budú nasmerované na druhé záchytné parkovisko! Prosím rešpektujte pokyny organizačného štábu! Vstup do paddocku (areál „Centra bezpečnej jazdy“) bude umožnený v piatok, t.j. 11.10.2019 od 17:00 hod.. Hlavný vstup do paddocku sa nachádza pred hlavným vchodom do Hotela Ring.

Parkovanie bude organizované pracovníkmi areálu SLOVAKIA RING v súčinnosti s organizátorom podujatia SKP.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Je zakázané jazdiť akýmkoľvek motorovým vozidlom alebo motokárou v paddocku po bielych šmykových plochách.

Je zakázané vŕtanie / kotvenie stanov priamo do asfaltových plôch paddocku. V paddocku budú pripravené pre účastníkov závažia na ukotvenie stanov.

Počas dňa je povinná hodinová obedná prestávka v čase 13:00 a 14:00 hod.

V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu SLOVAKIA RING bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je Návštevník, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

9. Riaditeľstvo pretekov: riaditeľ pretekov: Róbert Chudý
Zástupca riaditeľa pretekov: Ing. David Čužna
10. Delegovaný činovníci: športový komisár: Tímea Glossová
technický komisár: David Stanke, Martina Kolková
časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

Plán Areálu


 

Časový harmonogram 12.10.2019 (sobota) – Orechová Potôň

od 12.00 – 16.00 technické preberanie motokár // technical check
od 08.00 – 14.00 registrácia // driver registration

————————————————————————————-
8.30 – 8.40 …………… Baby 50
8.40 – 8.50 …………… Rotax Micro Max + Classes 60
8.50 – 9.00 …………… Honda 390 + Rotax DD2
9.00 – 9.10 …………… Rotax Junior + Rotax Max
9.10 – 9.20 …………… KZ Senior
9.20 – 9.30 …………… KZ Master“s + Junior
9.30 – 9.40 …………… Baby 50
9.40 – 9.50 …………… Rotax Micro Max + Classes 60
9.50 – 10.00 ………….. Honda 390 + Rotax DD2
10.00 – 10.10 …………. Rotax Junior + Rotax Max
10.10 – 10.20 …………. KZ Senior
10.20 – 10.30 …………. KZ Master“s + Junior
10.30 – 10.40 …………. Baby 50
10.40 – 10.50 …………. Rotax Micro Max + Classes 60
10.50 – 11.00 …………. Honda 390 + Rotax DD2
11.00 – 11.10 …………. Rotax Junior + Rotax Max
11.10 – 11.20 …………. KZ Senior
11.20 – 11.30 …………. KZ Master“s + Junior
11.30 – 11.40 …………. Baby 50
11.40 – 11.50 …………. Rotax Micro Max + Classes 60
11.50 – 12.00 …………. Honda 390 + Rotax DD2
12.00 – 12.10 …………. Rotax Junior + Rotax Max
12.10 – 12.20 …………. KZ Senior
12.20 – 12.30 …………. KZ Master“s + Junior
12.30 – 12.40 …………. Baby 50
12.40 – 12.50 …………. Rotax Micro Max + Classes 60
12.50 – 13.00 …………. Honda 390 + Rotax DD2
————————————————————————————-
13.00 – 14.00 …………. Obedná prestávka // Lunch break
————————————————————————————-
14.00 – 14.10 …………. Rotax Junior
14.10 – 14.20 …………. Rotax Max
14.20 – 14.30 …………. KZ Senior
14.30 – 14.40 …………. KZ Master“s
14.40 – 14.50 …………. KZ Junior
14.50 – 15.00 …………. Classes 60
15.00 – 15.10 …………. Baby 50
15.10 – 15.20 …………. Rotax Micro Max
15.20 – 15.30 …………. Honda 390 + Rotax DD2
15.30 – 15.40 …………. Rotax Junior
15.40 – 15.50 …………. Rotax Max
15.50 – 16.00 …………. KZ Senior
16.00 – 16.10 …………. KZ Master“s
16.10 – 16.20 …………. KZ Junior
————————————————————————————-
16.20 – meraný tréning (po 7 min.) // qualification (7 min. per class)
16.20 – 16.27 …………. Classes 60
16.29 – 16.36 …………. Baby 50
16.38 – 16.45 …………. Rotax Micro Max
16.47 – 16.54 …………. Honda 390 + Rotax DD2
16.56 – 17.03 …………. Rotax Junior
17.05 – 17.12 …………. Rotax Max
17.14 – 17.21 …………. KZ Senior
17.23 – 17.30 …………. KZ Master“s
17.32 – 17.39 …………. KZ Junior
————————————————————————————-
18.00 – 18.30 …………. Rozprava // Driver meeting
 

Časový harmonogram 13.10.2019 (nedeľa) – Orechová Potôň

8.00 ………………… Zahrievacie kolá (po 8 min.) // Warm Up (8 min. per class)
8.00 – 8.08 …………. Baby 50
8.08 – 8.16 …………. Rotax Micro Max + Classes 60
8.16 – 8.24 …………. Honda 390 + Rotax DD2
8.24 – 8.32 …………. Rotax Junior
8.32 – 8.40 …………. Rotax Max
8.40 – 8.48 …………. KZ Senior
8.48 – 8.56 …………. KZ Master“s + KZ Junior
————————————————————————————-
9.00 – štart prvých jázd // first race start
9.00 – 9.15 ………… Classes 60 ………………………………… 10 kôl // laps
9.15 – 9.30 ………… Baby 50 …………………………………… 8 kôl // laps
9.30 – 9.45 ………… Rotax Micro Max ……………………………. 10 kôl // laps
9.45 – 10.00 ……….. Honda 390 + Rotax DD2 ………………………. 10 kôl // laps
10.00 – 10.15 ………. Rotax Junior ………………………………. 13 kôl // laps
10.15 – 10.30 ………. Rotax Max …………………………………. 13 kôl // laps
10.30 – 10.45 ………. KZ Senior …………………………………. 10 kôl // laps
10.45 – 11.00 ………. KZ Master“s + Junior ……………………….. 13 kôl // laps
————————————————————————————-
11.00 – štart druhých jázd // second race start
11.00 – 11.15 ………. Classes 60 ………………………………… 10 kôl // laps
11.15 – 11.30 ………. Baby 50 …………………………………… 8 kôl // laps
11.30 – 11.45 ………. Rotax Micro Max ……………………………. 10 kôl // laps
11.45 – 12.00 ………. Honda 390 + Rotax DD2 ………………………. 10 kôl // laps
12.00 – 12.15 ………. Rotax Junior ………………………………. 13 kôl // laps
12.15 – 12.30 ………. Rotax Max …………………………………. 13 kôl // laps
12.30 – 12.45 ………. KZ Senior …………………………………. 10 kôl // laps
12.45 – 13.00 ………. KZ Master“s + Junior ……………………….. 13 kôl // laps
————————————————————————————-
13.00 – 14.00 …………. Obedná prestávka // Lunch break
————————————————————————————-
14.00 …………. Vyhodnotenie // Winners ceremony

You may also like...