Zvláštne ustanovenie k 1. preteku – Orechová Potôň

SLOVENSKÝ KARTINGOVÝ POHÁR 2020

1. Deň a miesto konania pretekov: 20.06.2020 – Orechová Potôň
2. Organizátor podujatia: Karting Team Topoľčany o.z.
3. Charaktristika trate: V protismere hod. ručičiek, dĺžka trate: 1172m, šírka: 7-10m
4. Prihlašky do preteku: ROTAX EMS resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie Rotax Global (Android/iOS) a to najneskôr do 15.6.2020, alebo priamo na mieste konania pretekov s navýšením štartovného podľa pravidiel SKP pre rok 2020.
5. Časový harmonogram: viz. tabuľku nižšie
6. Štartovné na pretek: Baby 50 …………. 50,- / 1 deň
Ostatné triedy … 60,- / 1 deň
7. Ocenenie pretekárov: v triede Baby 50 budú ocenený všetci
v ostatných triedach bude ocenené 1. až 6.miesto, okrem Licencovaných kat.
8. Ostatné informácie: Benzín – na podujatie je určená povinná čerpacia stanica SLOVAKIA RING, umiestnená priamo vo veľkom paddocku okruhu SLOVAKIA RING. Platba za pohonné hmoty je možná priamo na čerpacom stojane kreditnou kartou.

Pri platbe štartovného organizátorovi SKP bude treba zaplatiť aj poplatok za elektrinu 10,-eur (karavan, dodávka, veľké stany-tímy atď). 

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 na Slovensku a na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa musia preteky konať v súlade s platnými  opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Paddock je určený iba pre servisnú techniku, stany a karavany. Civilné autá budú nasmerované na druhé záchytné parkovisko! Prosím rešpektujte pokyny organizačného štábu! Vstup do paddocku (areál „Centra bezpečnej jazdy“) bude umožnený štvrtok 18.06.2020 od 9:00 hod.. Hlavný vstup do paddocku sa nachádza pred hlavným vchodom do Hotela Ring.

Parkovanie bude organizované pracovníkmi areálu SLOVAKIA RING v súčinnosti s organizátorom podujatia SKP.

Každý účastník je povinný mať so sebou nepriepustnú podložku / plachtu pod motokáru. Akékoľvek znečistenie či znehodnotenie areálu paddocku bude pokutované.

V areáli je zakázané odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových vozidiel alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.

Je zakázané jazdiť akýmkoľvek motorovým vozidlom alebo motokárou v paddocku po bielych šmykových plochách.

Je zakázané vŕtanie / kotvenie stanov priamo do asfaltových plôch paddocku. V paddocku budú pripravené pre účastníkov závažia na ukotvenie stanov.

Počas dňa je povinná hodinová obedná prestávka v čase 13:00 a 14:00 hod.

V celom priestore areálu je od 20:00 do 08:00 hod. zakázané jazdiť s motokárou, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk.

Akékoľvek znečistenie, poškodenie či znehodnotenie areálu SLOVAKIA RING bude pokutované. V prípade poškodenia zariadení Areálu je ,,návštevník“, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.

9. Riaditeľstvo pretekov: riaditeľ pretekov: Róbert Chudý
10. Delegovaný činovníci: športový komisár: Tímea Glossová, Vladimíra Žiačeková
technický komisár: Dušan Navrkal, Mikuláš Smetana, Martina Kolková
časomerač: Ing.Vojtech Ruisl

Plán Areálu


 

Časový harmonogram 20.06.2020 – Orechová Potôň

od 07.30 – 10.00 technické preberanie motokár a prihlasovanie do pretekov

————————————————————————————-
8.00 – 8.10 …………… Triedy 60
8.10 – 8.20 …………… Baby 50
8.20 – 8.30 …………… Rotax Micro Max
8.30 – 8.40 …………… Rotax Junior
8.40 – 8.50 …………… Rotax Max + DD2
8.50 – 9.00 …………… KZ Senior
9.00 – 9.10 …………… KZ Master“s
9.10 – 9.20 …………… KZ Junior
9.20 – 9.30 …………… Triedy 60
9.30 – 9.40 …………… Baby 50
9.40 – 9.50 …………… Rotax Micro Max
9.50 – 10.00 …………… Rotax Junior
10.00 – 10.10 …………… Rotax Max + DD2
10.10 – 10.20 …………… KZ Senior
10.20 – 10.30 …………… KZ Master“s
10.30 – 10.40 …………… KZ Junior
10.40 – 10.50 …………… Triedy 60
10.50 – 11.00 …………… Baby 50
11.00 – 11.10 …………… Rotax Micro Max
11.10 – 11.20 …………… Rotax Junior
11.20 – 11.30 …………… Rotax Max + DD2
11.30 – 11.40 …………… KZ Senior
11.40 – 11.50 …………… KZ Master“s
11.50 – 12.00 …………… KZ Junior
————————————————————————————-
12.00 – 12.20 …………. Rozprava
12.20 – 13.00 …………. Prestávka
————————————————————————————-
13.00 – meraný tréning (po 7 min.)
13.00 – 13.07 ………… Triedy 60
13.09 – 13.16 …………. Baby 50
13.18 – 13.25 …………. Rotax Micro Max
13.27 – 13.34 …………. Rotax Junior
13.36 – 13.43 …………. Rotax Max + DD2
13.45 – 13.52 …………. KZ Senior
13.54 – 14.01 …………. KZ Master“s
14.03 – 14.10 …………. KZ Junior
————————————————————————————-

14.15 – štart prvých jázd
14.15 – 14.30 …………. Triedy 60 …………………….. 10 kôl
14.30 – 14.45 …………. Baby 50 ………………………… 8 kôl
14.45 – 15.00 …………. Rotax Micro Max …………. 10 kôl
15.00 – 15.15 …………. Rotax Junior ………………… 13 kôl
15.15 – 15.30 …………. Rotax Max + DD2 …………. 13 kôl
15.30 – 15.45 …………. KZ Senior …………………….. 10 kôl
15.45 – 16.00 …………. KZ Master“s …………………. 13 kôl
16.00 – 16.15 …………. KZ Junior …………………….. 13 kôl
————————————————————————————-

16.15 – štart druhých jázd
16.15 – 16.30 …………. Triedy 60 …………………….. 10 kôl
16.30 – 16.45 …………. Baby 50 ………………………… 8 kôl
16.45 – 17.00 …………. Rotax Micro Max …………. 10 kôl
17.00 – 17.15 …………. Rotax Junior ………………… 13 kôl
17.15 – 17.30 …………. Rotax Max + DD2 …………. 13 kôl
17.30 – 17.45 …………. KZ Senior …………………….. 10 kôl
17.45 – 18.00 …………. KZ Master“s …………………. 13 kôl
18.00 – 18.15 …………. KZ Junior …………………….. 13 kôl
————————————————————————————-
18.45 …………. vyhodnotenie

You may also like...