Registrácia na Slovenský kartingový pohár

Registrovať sa na Slovenský Kartingový Pohár môžete vo forme jednodňovej licencie pre konkrétny pretek alebo prostredníctvom národnej licencie platnú pre celú aktuálnu sezónu. Postup a žiadosť resp. registráciu nájdete na jednotlivých odkazoch:

Tešíme sa na Vás, SKP Team.